Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Tanke, F.L.

 

 

 

Verantwoording ANBI 2021

 

De ANBI gegevens over 2021 kunt u nalezen in bijgaande link.