Ontstaan van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds

Inleiding

Het fonds werd gesticht uit de nalatenschap van de Amsterdamse priester Adelbertus Ahuys (1729-1797).

Mogelijk geinspireerd door het voorbeeld van zijn oudoom Lukas koos de jonge Adelbertus voor een opleiding tot Oud-Katholiek priester. Men vond deze volgelingen van de Cleresie, zoals ze toen heetten, vooral onder het meer welgestelde deel der Nederlandse Katholieken. In 1752 werd hij gewijd en twee jaar later benoemd tot pastoor van de statie van de H. Maria in de Vinkenstraat in Amsterdam. Hij bekleedde dit ambt vermoedelijk tot april 1772, waarna hij rustend werd en zijn gemeente verenigd met die van de Brouwersgracht. De kerk in de Vinkenstraat werd gesloten en de liturgische inventaris waarschijnlijk toevertrouwd aan Ahuys, in wiens nalatenschap in 1797 dan ook nog een zeer groot aantal kerkgoederen berustte. Ze werden in 1799 door de executeurs overgedragen aan de Bisschop van Haarlem.

Statuten

De Stichting Adelbertus Ahuys Fonds (AAF) ontstond na het verleden van de akte ten kantore van notaris E.J. Smith, te Amstelveen, 22 november, 1990. De statuten zijn op 28 februari 2022 geactualiseerd ten kantore van notaris Mr. E.W. Oosterbaan te Heerhugowaard.

Literatuur:

 

ANBI gegevens Stichting Adelbertus Ahuysfonds

 

 

Verantwoording ANBI 2022


De ANBI-gegevens over 2022 kunt u inzien via deze link.

 

Jaarverslag 2022

 

Het jaarverslag over het boekjaar 2022 kunt u inzien via deze link.