• kerk-aalsmeer-voorkant.jpg
 • okkerk-zaamdam.jpg
 • oklogo.png
 • OKM-s00008_03.jpg
 • orgel-zaadam.jpg

Ontstaan van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds

Inleiding

Het fonds werd gesticht uit de nalatenschap van de Amsterdamse priester Adelbertus Ahuys (1729-1797).

Mogelijk geinspireerd door het voorbeeld van zijn oudoom Lukas koos de jonge Adelbertus voor een opleiding tot Oud-Katholiek priester. Men vond deze volgelingen van de Cleresie, zoals ze toen heetten, vooral onder het meer welgestelde deel der Nederlandse Katholieken. In 1752 werd hij gewijd en twee jaar later benoemd tot pastoor van de statie van de H. Maria in de Vinkenstraat in Amsterdam. Hij bekleedde dit ambt vermoedelijk tot april 1772, waarna hij rustend werd en zijn gemeente verenigd met die van de Brouwersgracht. De kerk in de Vinkenstraat werd gesloten en de liturgische inventaris waarschijnlijk toevertrouwd aan Ahuys, in wiens nalatenschap in 1797 dan ook nog een zeer groot aantal kerkgoederen berustte. Ze werden in 1799 door de executeurs overgedragen aan de Bisschop van Haarlem.

Statuten

De Stichting Adelbertus Ahuys Fonds (AAF) ontstond na het verleden van de akte ten kantore van notaris E.J. Smith, te Amstelveen, 22 november, 1990. De statuten zijn op 28 februari 2022 geactualiseerd ten kantore van notaris Mr. E.W. Oosterbaan te Heerhugowaard.

Literatuur:

 • J.W. Niemeijer, 2001, De Oud-Katholieke pastoor Adelbertus Ahuys (1729-1797) en zijn portret, uitgegeven door de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds
 • Afschrift van de statuten van: Stichting Adelbertus Ahuys Fonds, gevestigd te Amsterdam, E.J. Smith Notaris te Amstelveen, 1990
 • Afschrift van de statuten van: Stichting Adelbertus Ahuys Fonds, gevestigd te Amsterdam, notaris Mr. E.W. Oosterbaan te Heerhugowaard, 28 februari 2022.

 

ANBI gegevens Stichting Adelbertus Ahuysfonds

 • Naam van de instelling: Stichting Adelbertus Ahuys Fonds
 • Datum akte van oprichting: 25-06-1797
 • RSIN: 003776426
 • KvK-nummer: 41209989
 • Bezoekadres: van Merlenlaan 3, 1852 CG, Heiloo
 • E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Telefoonnummer: 06 22279507
 • Bestuurssamenstelling:
 • G.J.M. van der Hulst, voorzitter
 • C.M. Offerhaus-Draijer, secretaris
 • J.A. Dekker, penningmeester
 • Beloningsbeleid: Niet van toepassing
 • Activiteiten: SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn. Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.
 • Doelstellingen: (Artikel 2 van de statuten 21-11-1990).
  Het verschaffen van ondersteuning in geld of natura aan hulpbehoevende Oud-Katholieken, behorende tot een der in Nederland gevestigde Oud-Katholieke parochies en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.


 • Beleidsplan: Het Adelbertus Ahuysfonds handelt in nauw overleg met de Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Clerezie (Kvk-nummer 41222116). De Stichting Bisschopskas van Haarlem benoemt de bestuursleden van de Stichting Adelbertus Ahuys Fonds. Het beleid wordt jaarlijks in de jaarvergadering van het fonds vastgesteld en het beleid wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering.

 

 

Verantwoording ANBI 2023


De ANBI-gegevens over 2023 kunt u inzien via deze link.

 

Jaarverslag 2023

 

Het jaarverslag over het boekjaar 2023 met de bijbehorende balans kunt u hier inzien. De jaarcijfers: link. De balans: link.