• kerk-aalsmeer-voorkant.jpg
 • okkerk-zaamdam.jpg
 • oklogo.png
 • OKM-s00008_03.jpg
 • orgel-zaadam.jpg

Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 

De stichting werd opgericht bij akte van 14-4-1752 door de Hooggeleerde Heer Johannes Stiphout, Bisschop van Haarlem van de Roomskatholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie. In het statuut wordt de stichting aangeduid als de "Bisschopskas".

 

Literatuur

 • Afschrift der Akte van Statutenwijziging van de stichting: Stichting Bisschopskas Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie,  gevestigd te Haarlem.

 

ANBI Gegevens Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie

 • Naam van de instelling: Stichting Bisschopskas van Haarlem der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
 • Datum akte van oprichting: 14-4-1752
 • KvK-nummer: 41222116
 • RSIN: 00805637552
 • Bezoekadres: Daniel Marotstraat 101, 1992 HL Velserbroek
 • Telefoonnummer: 0612108742
 • E-mail:
 • Bestuurssamenstelling:

   Zwart-Vuil, L.E., secretaris

   Tol, B.H., penningmeester

   Schoon, D.J.,  voorzitter
   Dekker, J.A.
   Tanke, F.L.

 • Activiteiten:SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijn). Overige steunfondsen
 • Beloningsbeleid: Niet van toepassing
 • Doelstellingen:
  (Artikel 2 van de statuten 19-11-1976). Het beheer over de bezittingen van het Bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, welke bezittingen ten dele ten name van de Bisschopskas staan. Het beheer omvat ook het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van bedoelde bezittingen. Bedoelde bezittingen zijn bestemd voor de opleiding van priester-studenten, ondersteuning van noodlijdende Oud-katholieke gemeenten, voldoening van of bijdrage in het honorarium en/of pensioen van de Bisschop van Haarlem, alsmede alle andere uitgaven ten behoeve van het Bisdom of andere kerkelijke doeleinden, waartoe het bestuur besluit.

 • Beleidsplan: Het beleid wordt in de drie of meer vergaderingen van de Stichting per jaar vastgesteld en vastgelegd in de notulen van de vergadering.

 

 

 

Verantwoording ANBI 2023

 

De ANBI gegevens over 2023 kunt u nalezen in de jaarcijfers en de balans. Jaarcijfers 2023: link. De Balans 2023: link.